Over Ons

Over Adriaan van Royen

Adriaan van Royen was een Nederlandse arts en botanicus.

Adriaan van Royen (Leiden, 11 november 1704 – aldaar, 28 februari 1779) was een Nederlandse arts en botanicus. Van Roijen, lid van de familie Van Roijen, werd aan de Leidse universiteit onderwezen in de botanie en de geneeskunde door Herman Boerhaave. In 1728 studeerde Van Royen af als arts. In 1729 begon hij als lector met onderwijs te geven in de botanie. In 1730 werd hij aangesteld als directeur van de Hortus botanicus Leiden als opvolger van Boerhaave.

    In 1732 werd hij aangesteld als gewoon hoogleraar in de botanie en de geneeskunde. Tot 1754 bleef hij hoogleraar in de botanie en directeur van de Leidse hortus, waarna hij werd opgevolgd door zijn neef David van Royen, de zoon van zijn oudere broer David van Royen, secretaris van de curatoren van de Leidse universiteit. Tot 1775 bleef hij nog wel hoogleraar in de geneeskunde. In 1742, 1758 en 1770 werd Van Royen tijdelijk aangesteld als rector magnificus van de Leidse universiteit.

    In 1736 the area of ​​the Leiden hortus was expanded from 2230 m2 to 7165 m2 in order to compete with the horti of Amsterdam and Utrecht and their courses in botany and medicine. Several houses were purchased for this expansion and subsequently demolished to make way for plants.
“Wenscht g’ een leeven steeds genoeglyk, heilzaam voor uw lyfsgestel. Wees dan vrolyk, vlied de zorgen, dat geen vrees uw hart beknel.”

Diospyros Lotus

Tevens werd in 1736 in de hortus een lotusboom (Diospyros lotus) aangeplant, die er heden ten dage nog steeds staat. Tussen 1740 en 1744 werd naar een ontwerp van Daniël Marot de Oranjerie aangelegd, een gebouw dat nu nog steeds in de hortus aanwezig is.

Van Royen maakte de komst van de Zweedse natuuronderzoeker Carl Linnaeus mee, die de Leidse hortus tussen 1735 en 1738 meerdere malen bezocht. In de winter van 1737/1738 verbleef Linnaeus in het huis van Van Royen en adviseerde hij Van Royen bij de opzet van de rangschikking van de planten in de hortus. Linnaeus vernoemde het plantengeslacht Royena naar
Van Royen, tegenwoordig wordt dit beschouwd als een sectie van Diospyros onder de botanische naam Diospyros sect. Royena. In 1752 arriveerde tekenaar en botanicus Nicolaas Meerburgh als werknemer bij de hortus.

Onder Adriaan van Royen was Meerburgh nog onderknecht, maar onder David van Royen zou hij promoveren tot hortulanus. (Bron: wikipedia)

Het Adriaan van Royen Instituut

Het Adriaan van Royen Instituut is in 2020 opgericht en het o.a. als doelstelling het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van plantkunde. Daarvoor ontwikkelt het Instituut samenwerkingsverbanden met zowel wetenschappelijke als commerciële marktpartijen om de resultaten tegen een redelijke marktprijs te kunnen introduceren.

Voorstellen voor dit soort onderzoeken kunnen ingediend worden via info@stichtingavr.nl. Het is het bestuur en de adviesorganen vrij om ieder verzoek op zijn merites te beoordelen. Het eindoordeel kent dan ook geen beroepsprocedure.

Al het onderzoek dat door het Adriaan van Royen Instituut zal worden begeleid, zal t.z.t. voor peer review gepubliceerd worden.

De bestuursleden van het Adriaan van Royen Instituut doen hun werk onbezoldigd.